82PG

นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

https://www.mdmxcorp.com จำเป็นต้องขอสิทธิ์ในการอนุญาตของคุณ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานในการใช้งานบนเว็บไซต์ สำหรับ User ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ สล็อตวอเลท ดังนั้นแล้วทุก User ที่เข้าใช้งานที่นี่ จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้บริการของเราอย่างครบถ้วนในทุกรายละเอียด ซึ่งมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน เราจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมด้วยการใช้ ssl ด้วยระบบของ https เพื่อให้ความส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการได้มากที่สุด และยังสามารถเพิ่มความมั่นใจ ให้กับคุณด้วยการรักษาความปลอดภัยทุกระบบ 

รายการการเก็บข้อมูลของสมาชิกภายในเว็บไซต์ ตามนโยบายของเรา

ระบบในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสมาชิกทุกท่าน ทางเว็บไซต์ของเราขอชี้แจงในทุกรายละเอียด ที่ผู้เข้าใช้งานสล็อตเว็บตรงควรจะต้องรู้ได้มากที่สุด ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในบางประการที่ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่จะต้องบอกเลยว่าทางเรานั้นจำเป็นต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยไม่มีการเผยแพร่สู่ระบบออนไลน์ที่ใดทั้งสิ้น ซึ่งจะมีรายการให้คุณได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1. Cookie

สำหรับการเก็บข้อมูลในประเภทของคุกกี้นั้น เป็นประเภทของ Browser ในแต่ละ platform ของผู้เข้าใช้งานที่จะมีการจัดเก็บประวัติและรหัสต่างๆ ที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ภายในเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานในครั้งถัดไปหรือทุกๆ ครั้ง แต่หากใครที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีความสะดวก ในการจัดเก็บประวัติต่างๆ เหล่านี้ สามารถเลือกที่การล้างคุกกี้ได้ด้วยตนเอง 

2. ข้อมูลในการวิเคราะห์

ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน สล็อตเว็บตรง เราต้องการนำไป เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาให้เว็บไซต์ออนไลน์ได้ มีคุณภาพเหมาะสำหรับการใช้งานของ User ทุกท่านให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ จะไม่มีการถูกส่งออกแน่นอน เพราะเรามีการรักษาความปลอดภัยเต็ม 100%

***ทางเว็บไซต์สล็อตเว็บตรง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***